Halkla İlişkiler Yöntemi Olarak Kamu Diplomasisi

Yrd. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu’ nun Makalesinin Tam Metni İçin Lütfen Tıklayınız.

İKT Üyesi Ülkeler ve Kamu Diplomasisi

Kamu diplomasisi yabancı ülke halkları ile iletişime geçmek ve onları yönlendirmek üzere tasarlanmış eylem planıdır. Diplomasisi genel anlamıyla bir dış politika aracıdır.
Dr. Muharrem Hilmi Özev'in makalesini okumak için tıklayın.

Kamu Diplomasisi Perspektifinden Sosyal Güvenlik Reformu

kamudiplomasisietkinlikleri
TASAM Ankara Ofisi KAMU DİPLOMASİSİ ETKİNLİKLERİ kapsamında “Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sistemi ve Sosyal Güvenlik Reformu Tecrübesi” konulu bir seminer düzenledi.
Haberin devamı için tıklayın.

Farklı kültürlerin yapıtaşı; Kültür Diplomasisi

balkan4afis

Uluslar arası Balkan Forumu’nun dördüncüsü Edirne’de gerçekleştirildi. “Kültür Diplomasisi” temasının ele alındığı Forum sonrası yayınlanan deklarasyonun tam metnini ilginize sunuyoruz.
Devamı için tıklayın.

Düşünce Kuruluşları: “Kamu Diplomasisi’nin önemi artıyor”

TASAM tarafından düzenlenen “2. İKT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları Forumu” İstanbul’da gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımla yapılan forum sonrası açıklanan deklarasyonda şu hususlara dikkat çekildi:

okumak için lütfen tıklayın.

Vizelerin Kaldırılması Kamu Diplomasisi İçin Önemli Fırsatlar Sunuyor

aozkanÜlkeler arasındaki vize uygulaması, soğuk savaş dünyasının ürünü. Dünyayı kesin sınırlara ayıran, kutuplaştıran, bölen bir anlayışın da simgesi aynı zamanda.
Yrd. Doç. Dr. Abdullah Özkan'ın yazısını okumak için tıklayın.

Düşünce Kuruluşları Forumu, Kamu Diplomasisini Tartışacak

Soğuk Savaş sonrasının en etkin kavramlarından biri olan “Kamu Diplomasisi”, İKT (İslam Konferansı Teşkilatı) Üyesi ülkelerin düşünce kuruluşları tarafından İstanbul’da tartışılacak.
devamı...

“Kapasite İnşası” Politika ve Programımız Yok

28122010TASAM’ın kuruluş fikri nasıl ortaya çıktı?
“TASAM” isminden de anlaşılacağı üzere duyduğumuz bir “endişe”den yola çıktı...
TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY'un Sabah gazetesindeki röportajı için tıklayın.

Türk Dış Politikası ve Kamu Diplomasisi

ibrahimkalinTürkiye'nin iç ve dış değişim dinamiklerinin son yıllarda sergilediği ivme, ekonomiden dış politikaya, bilim ve teknolojiden sanata kadar geniş bir alanda cereyan etmekte ve yeni risk ve fırsat alanlarının doğmasına imkân tanımaktadır.
Doç. Dr. İbrahim KALIN'ın yazısını okumak için tıklayın.

Kamu Diplomasisi Seferberliği...

Dünya artık eski dünya değil; Oyuncuları da değişti, oyunun kuralları da... Sahnede yeni oyuncular var, kurallar yeniden yazılıyor, yeni işbirlikleri doğuyor, yeni anlayışlar yeşeriyor.

Yrd. Doç. Dr. Abdullah Özkan'ın yazısı için tıklayın.

Medyanın Kamu Diplomasisi Rolü

Medyanın Kamu Diplomasisi RolüÇok kutuplu yeni dünya düzeni ile birlikte küreselleşme süreci de hız kazandı. Ve bu süreç en çok iletişim ve medya üzerinde etkisini gösterdi. 
Yrd. Doç Dr. Abdullah ÖZKAN'ın yazısını okumak için tıklayın.

Millet Olarak “Devlet Aklı”na İhtiyacımız Var

Millet olarak "devlet aklı" ile hareket edecek yetenek ve olgunluğa sahip olmak, daha başından tüm provokasyonları ve tehlikeleri bertaraf edecektir.
Devamı.

Türkiye-AB İlişkileri ve Kamu Diplomasisi

28122010Can cultural diplomacy help get Turkey into the European Union? Within the EU, Turkey’s accession process is a highly debated issue. Almost everyone seems to have an opinion on the matter, although it can be argued that most of these opinions are not based on rationality and facts.
Devamı.

Türkiye’nin AB Sürecinin Siyaset Üstü Bir Vizyona İhtiyacı Var

Bir rapor açıklanması ritüeli daha izledik AB kurumlarının salonlarında. AB Komisyonu’nun yıllık Türkiye raporları, 1998’den beri yayımlanıyor. İlk rapor ağır eleştirilerle doluydu.
Dr. Bahadır Kaleağası'nın yazısı için tıklayın.

Türk Dış Politikası ve Kamu Diplomasisi

dtfafisSoğuk Savaş döneminde, uluslararası politika ile iç politika arasında daha belirgin bir ayrılık mevcut idi. Dış politika; o dönemde daha çok ulusal güvenlik, askeri tedbirler, enerji kaynaklarına ulaşım, devletler arası çatışmalar, ideolojik rekabet ve nekonomik kalkınma planları gibi yüksek politika konularından oluşuyordu.
Doç. Dr. Ertan EFEGİL'in yazısı için tıklayın...

Türkiye’nin Kalkınma Yardımlarında Kamu Diplomasisi Perspektifi

Kalkınma yardımları günümüzde artık ülkelerin dış politikalarının önemli bir aracı haline geldi.
Yrd. Doç. Dr. Abdullah Özkan'ın yazısının tamamı için tıklayın.

Kamu Diplomasisi Perspektifinden Kalkınma Yardımlarının Analizi

ssalhaÖzünde dürüstlük, doğruluk, sadelik, samimiyet yer almakta olan kamu diplomasisi, siyasal fikirlerden ziyade vatandaşların kalbine ve beynine ulaşarak ortak çıkarlar merkezinde diyalog kurmak fikrinde yükselmektedir.
Prof. Dr. Samir Salha'nın yazısı için tıklayın.

TASAM’dan 8 Yeni Kitap Yazdır PDF

TASAM’dan 8 Yeni KitapTASAM kütüphanesi 160 yayınlık bir envantere ulaştı. TASAM Yayınları yeni dönemde çıkardığı 8 kitapla literatüre katkısını sürdürüyor. Tüm kitaplar TASAM web sitesi üzerinde bulunan internet mağazasından satın alınabiliyor.
  
Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin yayınevi TASAM Yayınları yeni yayın dönemine çıkardığı sekiz yeni kitapla giriyor.
 

Devamını oku...

“Ülke Markası” İnşasında Kamu Diplomasisinin Stratejik Rolü Yazdır PDF

“Ülke Markası” İnşasında Kamu Diplomasisinin Stratejik Rolü

Doç. Dr. Abdullah ÖZKAN

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi

Soğuk savaşın sona ermesi, duvarların yıkılması, küreselleşme sürecinin başlaması dünyada yeni bir paradigmanın kurulmasına yol açtı. Soğuk savaş dönemine ait ne varsa neredeyse hepsi anlamını yitirdi; kullanılan yol ve yöntemler artık yeni dönemde işlemez hale geldi. Yeniden inşa edilen uluslar arası sistem, beraberinde kendi kurallarını, yöntemlerini de getirdi.

Devamını oku...

Analizler

Türkiye'nin Yürüttüğü e-Devlet Çalışması
kitap Dr. Ramazan Altınok e-Devlet çalışmalarındaki tecrübelerini paylaşıyor.
devamı..
New Developments in Public Diplomacy
Public Diplomacy and Soft Power

Yeni Uluslar arası Sistemde

“Güvenlik” Algısı
Çok kutuplu yeni dünya düzeninde güvenlik kavramının tüm ülkeler için çok önemli bir hale geldiğini görüyoruz. Çok kutupluluk, dünya genelinde ciddi bir belirsizliğe yol açtığı için, güvenliğe olan ihtiyacı da artırmaktadır. devamı..

Tarihten Dersle

Alternatif Diplomasi
emineyavasgel
Prof. Dr. İbrahim S. CANBOLAT
Türkiye uluslararası topluma kendini anlatabilmek için, kökleri çok derinlerde olan önyargılarla mücadele etmek zorundadır.devamı..

Saygınlık Siyaseti

ve Dış Siyasa İlişkiselliği
emineyavasgel
Doç. Dr. Emine Yavaşgel
Uluslararası alanda siyasal nitelikteki iletişim eylemi, güdülen dış siyasanın etkinliği bakımından oldukça önemli bir görev üstlenmektedir.devamı..

Yükselen Güç:

Çin'in Kamu Diplomasisi
Uluslar arası araştırmalar, gösterdiği ekonomik büyüme sebebiyle son dönemde uluslar arası arenada adından en çok söz edilen ülkelerden biri haline gelen Çin’in, ülkeden ülkeye değişen farklı algılamalara sahip olduğunu göstermektedir.
Devamı..
Cultural Diplomacy
The Past and Future of Public Diplomacy
test-globe
test-globe
Public diplomacy and cultural diplomacy are distinct phenomena,they cannot be totally separated from one another...
devamı...
In the early years of the Cold War, public diplomacy was widely viewed in straightforward and unapologetic terms as a form of psychological warfare.
devamı...
Avrupa Kamuoyunda Türkiye'nin İmajı ve Kamu Diplomasisinin Önemi
Avrupa Birliği Sürecinde Kamu Diplomasisi Faaliyetlerinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü
treu
test-globe
Avrupa kamuoyu üç temel konu nedeniyle Türkiye’nin üyeliğine şüpheyle yaklaşmaktadır. İlk konu Türkiye’nin nüfusu ile ilgilidir. Avrupa’daki genel kanı Türkiye’nin nüfusunun giderek artarak 100 milyonu geçeceği ve Türkiye’nin üyeliğinin bir göçmen akımına yol açacağıdır.
devamı...
Terim olarak “sivil toplum” günümüzde, toplumun siyasi otoritenin baskısından kurtulmasını ifade etmektedir. Dolayısıyla, toplumda görülen demokratik yapıyı, devletin kurumlarının dışında, toplumun kendi kendini yönlendirmesi anlamını taşımaktadır.
devamı...
Yükselen Güç Çin'in Kamu Diplomasisi
Citizen Diplomats and Public Relations Diplomacy
Uluslar arası araştırmalar, gösterdiği ekonomik büyüme sebebiyle son dönemde uluslar arası arenada adından en çok söz edilen ülkelerden biri haline gelen Çin’in, ülkeden ülkeye değişen farklı algılamalara sahip olduğunu göstermektedir.
Devamı..
We have already developed the aspects of Para- und proto-diplomacy of sub-state entities, track-two diplomacy by non-governmental representatives andcorporate diplomacy by transnational companies. Let us now turn to a furtherextension of diplomacy: citizen diplomats.
devamı...
Türkiye’nin geleceğinin inşası için “Jeo-stratejik önem” yetmez!
ABD’nin Kamu Diplomasisi Stratejisi : Akıllı Güç...
bkaleagasi
abdkds
Dünya geleceğin inşası ile meşgul. Türkiye ise yakında çökecek bir uygarlıktan geriye kalacak harabeleri inşa ediyor sanki.
devamı...
Yumuşak güç ve kamu diplomasisi günümüz uluslararası ilişkiler literatüründe sıkça kullanılan kavramlar haline gelmiştir.
Emine Akçadağ'ın yazısının devamı...
Public Diplomacy and Nation Branding
Kanada'nın Kamu Diplomasisi
yuz
dunya
The aim of this study is to explore potential relationships between public diplomacy and nation branding, two emerging fields of studies, which are increasingly being used in the same context. devamı.. This article examines the extent to which Canada as a middle power has embraced this new diplomacy and describes how Canada is positioned to develop the 'information edge' in its diplomacy devamı...
21. Yüzyılda ABD'nin Kamu Diplomasisi
“Kamu Diplomasisi ve Sivil Toplum” Çalıştayı Yapıldı
yuz
dunya
In the world we now face, america needs the ability to engage foreign publics using a diverse range of methods, and more speed and agility than ever before. devamı.. TİKA ve TASAM Kamu Diplomasisi Enstitüsü tarafından ortaklaşa düzenlenen “Kalkınma Yardımlarının Etkin Kullanımında STK’lar ve Kamu Diplomasisi” konulu çalıştay, 21 Eylül 2010 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.devamı...
“Türkiye Kamu Diplomasisinin Gücünü Yeterince Kullanmıyor”
“Dünya Türk Forumu” Perspektifinden Kamu Diplomasisi
TUIC
dtfafis
Türkiye Uluslararası İlişkiler Çalışmaları (TUİÇ) platformu uzmanlarından Ece Suay, kamu diplomasisi konusunda Enstitümüz Direktörü Yrd. Doç. Dr. Abdullah Özkan ile bir söyleşi yaptı. devamı.. TASAM’ın öncülüğünde İstanbul’da gerçekleştirilen “Dünya Türk Forumu”, Türkiye’nin kamu diplomasisi politikaları açısından önemli sonuçlar ortaya koydu. Forum sonrasında yayınlanan deklarasyonu, ülkemizin kamu diplomasisi politikalarını yürüten tüm kamu ve sivil toplum kuruluşlarının dikkatine sunuyoruz; devamı...