Halkla İlişkiler Yöntemi Olarak Kamu Diplomasisi

Yrd. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu’ nun Makalesinin Tam Metni İçin Lütfen Tıklayınız.

İKT Üyesi Ülkeler ve Kamu Diplomasisi

Kamu diplomasisi yabancı ülke halkları ile iletişime geçmek ve onları yönlendirmek üzere tasarlanmış eylem planıdır. Diplomasisi genel anlamıyla bir dış politika aracıdır.
Dr. Muharrem Hilmi Özev'in makalesini okumak için tıklayın.

Kamu Diplomasisi Perspektifinden Sosyal Güvenlik Reformu

kamudiplomasisietkinlikleri
TASAM Ankara Ofisi KAMU DİPLOMASİSİ ETKİNLİKLERİ kapsamında “Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sistemi ve Sosyal Güvenlik Reformu Tecrübesi” konulu bir seminer düzenledi.
Haberin devamı için tıklayın.

Farklı kültürlerin yapıtaşı; Kültür Diplomasisi

balkan4afis

Uluslar arası Balkan Forumu’nun dördüncüsü Edirne’de gerçekleştirildi. “Kültür Diplomasisi” temasının ele alındığı Forum sonrası yayınlanan deklarasyonun tam metnini ilginize sunuyoruz.
Devamı için tıklayın.

Düşünce Kuruluşları: “Kamu Diplomasisi’nin önemi artıyor”

TASAM tarafından düzenlenen “2. İKT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları Forumu” İstanbul’da gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımla yapılan forum sonrası açıklanan deklarasyonda şu hususlara dikkat çekildi:

okumak için lütfen tıklayın.

Vizelerin Kaldırılması Kamu Diplomasisi İçin Önemli Fırsatlar Sunuyor

aozkanÜlkeler arasındaki vize uygulaması, soğuk savaş dünyasının ürünü. Dünyayı kesin sınırlara ayıran, kutuplaştıran, bölen bir anlayışın da simgesi aynı zamanda.
Yrd. Doç. Dr. Abdullah Özkan'ın yazısını okumak için tıklayın.

Düşünce Kuruluşları Forumu, Kamu Diplomasisini Tartışacak

Soğuk Savaş sonrasının en etkin kavramlarından biri olan “Kamu Diplomasisi”, İKT (İslam Konferansı Teşkilatı) Üyesi ülkelerin düşünce kuruluşları tarafından İstanbul’da tartışılacak.
devamı...

“Kapasite İnşası” Politika ve Programımız Yok

28122010TASAM’ın kuruluş fikri nasıl ortaya çıktı?
“TASAM” isminden de anlaşılacağı üzere duyduğumuz bir “endişe”den yola çıktı...
TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY'un Sabah gazetesindeki röportajı için tıklayın.

Türk Dış Politikası ve Kamu Diplomasisi

ibrahimkalinTürkiye'nin iç ve dış değişim dinamiklerinin son yıllarda sergilediği ivme, ekonomiden dış politikaya, bilim ve teknolojiden sanata kadar geniş bir alanda cereyan etmekte ve yeni risk ve fırsat alanlarının doğmasına imkân tanımaktadır.
Doç. Dr. İbrahim KALIN'ın yazısını okumak için tıklayın.

Kamu Diplomasisi Seferberliği...

Dünya artık eski dünya değil; Oyuncuları da değişti, oyunun kuralları da... Sahnede yeni oyuncular var, kurallar yeniden yazılıyor, yeni işbirlikleri doğuyor, yeni anlayışlar yeşeriyor.

Yrd. Doç. Dr. Abdullah Özkan'ın yazısı için tıklayın.

Medyanın Kamu Diplomasisi Rolü

Medyanın Kamu Diplomasisi RolüÇok kutuplu yeni dünya düzeni ile birlikte küreselleşme süreci de hız kazandı. Ve bu süreç en çok iletişim ve medya üzerinde etkisini gösterdi. 
Yrd. Doç Dr. Abdullah ÖZKAN'ın yazısını okumak için tıklayın.

Millet Olarak “Devlet Aklı”na İhtiyacımız Var

Millet olarak "devlet aklı" ile hareket edecek yetenek ve olgunluğa sahip olmak, daha başından tüm provokasyonları ve tehlikeleri bertaraf edecektir.
Devamı.

Türkiye-AB İlişkileri ve Kamu Diplomasisi

28122010Can cultural diplomacy help get Turkey into the European Union? Within the EU, Turkey’s accession process is a highly debated issue. Almost everyone seems to have an opinion on the matter, although it can be argued that most of these opinions are not based on rationality and facts.
Devamı.

Türkiye’nin AB Sürecinin Siyaset Üstü Bir Vizyona İhtiyacı Var

Bir rapor açıklanması ritüeli daha izledik AB kurumlarının salonlarında. AB Komisyonu’nun yıllık Türkiye raporları, 1998’den beri yayımlanıyor. İlk rapor ağır eleştirilerle doluydu.
Dr. Bahadır Kaleağası'nın yazısı için tıklayın.

Türk Dış Politikası ve Kamu Diplomasisi

dtfafisSoğuk Savaş döneminde, uluslararası politika ile iç politika arasında daha belirgin bir ayrılık mevcut idi. Dış politika; o dönemde daha çok ulusal güvenlik, askeri tedbirler, enerji kaynaklarına ulaşım, devletler arası çatışmalar, ideolojik rekabet ve nekonomik kalkınma planları gibi yüksek politika konularından oluşuyordu.
Doç. Dr. Ertan EFEGİL'in yazısı için tıklayın...

Türkiye’nin Kalkınma Yardımlarında Kamu Diplomasisi Perspektifi

Kalkınma yardımları günümüzde artık ülkelerin dış politikalarının önemli bir aracı haline geldi.
Yrd. Doç. Dr. Abdullah Özkan'ın yazısının tamamı için tıklayın.

Kamu Diplomasisi Perspektifinden Kalkınma Yardımlarının Analizi

ssalhaÖzünde dürüstlük, doğruluk, sadelik, samimiyet yer almakta olan kamu diplomasisi, siyasal fikirlerden ziyade vatandaşların kalbine ve beynine ulaşarak ortak çıkarlar merkezinde diyalog kurmak fikrinde yükselmektedir.
Prof. Dr. Samir Salha'nın yazısı için tıklayın.

DİREKTÖR’DEN…

 

 

Kamu Diplomasisi; Kalp Kazanma Sanatı…

“Yumuşak Güç” kavramını literatüre kazandıran ve yaptığı yayınlarla kavramın daha iyi anlaşılmasını sağlayan Joseph Nye; “bir ülkenin dünya siyasetinde isteği sonuçlara ulaşabilmesi için, onun değerlerine hayran olan, örnek alan, refah seviyesine ve fırsatlarına özenen ülkelerin olması ve onu izlemesi” gerektiğini belirtiyor.

Yumuşak güç, bir anlamda “kalp kazanma” sanatı…

Bunun uluslararası ilişkilerdeki karşılığı da “Kamu Diplomasisi…”

“Bir ülke kendi algısını ve itibarını yönetemezse, başkaları tarafından yönetilir hale gelir…” sözü çok anlamlı.

Stratejik değeri çok yüksek ülkelerin başında gelen Türkiye’nin kendi itibarını, algısını ve imajını doğru yönetmesi, uluslararası alandaki etkinliğini artırması açısından önemli. Aynı zamanda Türkiye’nin medeniyet ve tarih birikimi ile kültürel değerleri de uluslararası alanda söz sahibi olması için ciddi fırsatlar sunuyor.

Kamu Diplomasisi Enstitüsü, Türkiye’nin önündeki imkan ve fırsatları yerinde, doğru bir şekilde kullanmasına imkan sağlayacak zeminin oluşturulması için gerekli bilimsel çalışmaları yapmak için yola çıkıyor.

Kamu Diplomasisi aracının karar vericiler tarafından etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamayı amaçlıyor.

Başta ülkemizin en önde gelen düşünce kuruluşlarından Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin değerli birikimlerinden yararlanacak olan Enstitümüz, ülkemizin farklı entelektüel bakış açılarına da kapılarını sonuna kadar açacak.

Kamu Diplomasi’sinin etkin bir şekilde kullanılmaya başlanmasından sonra Türkiye’nin bölgesel güç küresel aktör olma hedefine daha da yaklaşacağından hiç kuşkumuz yok.

 

Doç. Dr. Abdullah ÖZKAN

Kamu Diplomasisi; Kalp Kazanma Sanatı…

 

“Yumuşak Güç” kavramını literatüre kazandıran ve yaptığı yayınlarla kavramın daha iyi anlaşılmasını sağlayan Joseph Nye; “bir ülkenin dünya siyasetinde isteği sonuçlara ulaşabilmesi için, onun değerlerine hayran olan, örnek alan, refah seviyesine ve fırsatlarına özenen ülkelerin olması ve onu izlemesi” gerektiğini belirtiyor.

 

Yumuşak güç, bir anlamda “kalp kazanma” sanatı…

 

Bunun uluslararası ilişkilerdeki karşılığı da “Kamu Diplomasisi…”

 

“Bir ülke kendi algısını ve itibarını yönetemezse, başkaları tarafından yönetilir hale gelir…” sözü çok anlamlı.

 

Stratejik değeri çok yüksek ülkelerin başında gelen Türkiye’nin kendi itibarını, algısını ve imajını doğru yönetmesi, uluslararası alandaki etkinliğini artırması açısından önemli. Aynı zamanda Türkiye’nin medeniyet ve tarih birikimi ile kültürel değerleri de uluslararası alanda söz sahibi olması için ciddi fırsatlar sunuyor.

 

Kamu Diplomasisi Enstitüsü, Türkiye’nin önündeki imkan ve fırsatları yerinde, doğru bir şekilde kullanmasına imkan sağlayacak zeminin oluşturulması için gerekli bilimsel çalışmaları yapmak için yola çıkıyor.

 

Kamu Diplomasisi aracının karar vericiler tarafından etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamayı amaçlıyor.

 

Başta ülkemizin en önde gelen düşünce kuruluşlarından Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin değerli birikimlerinden yararlanacak olan Enstitümüz, ülkemizin farklı entelektüel bakış açılarına da kapılarını sonuna kadar açacak.

 

Kamu Diplomasi’sinin etkin bir şekilde kullanılmaya başlanmasından sonra Türkiye’nin bölgesel güç küresel aktör olma hedefine daha da yaklaşacağından hiç kuşkumuz yok.

 

Yrd. Doç. Dr. Abdullah ÖZKAN